Dataskyddspolicy

Söders Cykel värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@soderscykel.se

När du kontaktar oss, beställer och köper så accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Söders Cykel använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

För detta behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Insamling och användning

Denna dataskyddspolicy täcker alla personuppgifter som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor.

Information som du ger till oss 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer via vår hemsida eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, ett möte eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, titel/position i företaget etc.

 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

  • Person- och kontaktinformation  – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer.

  • Information om varor– detaljer angående de varor du har köper

  • Historisk information– tidigare köp, deltagande på events, betalningshistorik.

  • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

   

   Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå i ett avtalsförhållande med oss. Det kan till exmepel vara för att vi ska kunna förbättra vår kommunikation till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer kan komma att behandlas vid fakturering.

Vad gör vi med informationen? 

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra vår service.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Leverantörer och underleverantörer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en underleverantör som vi har ingått avtal med. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har också rätt att dra in ett samtycke eller ta få dina personuppgifter borttagna helt ur vårt system.

Kontakta oss

Vid frågor kring integritets- och dataskydd eller om du vill ha din information borttagen, vänligen kontakta oss på info@soderscykel.se

Product added to wishlist
Product added to compare.

När du besöker någon webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av \ 'cookies '. Den här informationen, som kan vara om dig, dina inställningar eller din internetanordning (dator, surfplattform eller mobil), används mest för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig.